KJØRETØY REGISTRERT I OPPDAL 1916 (Kilde: KNA oversikt over automobiler og motorcykler pr 1 mai 1916)(Info fra Ivar Stav)

P-PERSONBIL        R-RUTEBIL        L-LASTEBIL    D-DROSJE

Reg.nr Eier ART
U-1 STØREN-OPDAL AUTOMOBILSELSAKP R
U-15 Bjerke, Iver Olsen. Lensmandsbetjent. Motorsykkel