Kjøretøy i Oppdal 1959. Kilde: Hvem eier bilen 1959

D: Drosjebil    K: Kombinert    L: Lastebil    Le: Leiebil    P: Privatbil    R: Rutebil    V: Varebil    

Reg.nr

Yrke

Eier

Bosted

Merke

Type

U-1262

 

Harald A. Dørum

Vognill

Austin

V

U-1283

 

Henrik H. Torve

Olbu

Terraplane

P

U-1367

 

Jon Ekran

Driva

Ford

P

U-1416

 

Oppdal Meieri

Oppdal

Opel

L

U-1436

 

Marit Rolvsjord

Oppdal

Opel

L

U-1443

Gårdbruker

Mikal O. Torve

Oppdal

Ford Consul

P

U-1503

Sjåfør

Einar Bjerkås

Oppdal

Reo

L

U-1576

Gårdbruker

John Storli

Lønset

De Soto

P

U-1588

 

Martin Gunnes

Oppdal

Chrysler

P

U-1611

 

Ola K. Snøve

Oppdal

Erskine

P

U-1642

Reneier

Ole Renander

Oppdal

Standard

P

U-1648

 

Fredrik Fagerhaug

Oppdal

Opel

P

U-1707

Gårdbruker

Håkon M. Bjerkås

Oppdal

Chevrolet

P

U-1777

 

Narve Hoel

Vognill

Opel

P

U-1790

 

Harald Bjørgen

Oppdal

Ford

V

U-1872

Gårdbruker

Ivar Vasli

Lønset

Volvo

P

U-1930

Bakermester

Johan Tellefsen

Oppdal

Austin

P

U-1990

Mekaniker

Bjarne G. Grøseth

Oppdal

Austin

P

U-2026

Handelsm.& gbr

S.H. Wagnild

Oppdal

Buick

P

U-2095

Lærer

Ingebrigt Flaten

Oppdal

Opel

P

U-2109

 

Hjalmar Alver

Oppdal

Ford

P

U-2135

Gårdbruker

Arnt Vognill

Oppdal

Dodge

P

U-2161

 

Haakon A. Bjerkaas

Oppdal

Ford

P

U-2181

 

Erik Gulaker

Oppdal

Chevrolet

V

U-2212

 

Arne V. Munkvold

Oppdal

Ford

P

U-2246

 

Henrik Bjerkås

Oppdal

Chevrolet

L

U-2334

Gårdbruker

Ola A. Hoel

Oppdal

Chevrolet

P

U-2337

 

Peder Haande

Oppdal

DKW

P

U-2403

 

Bøndernes salgslag

Oppdal

Chevrolet

L

U-2461

Lensmann

Oddmund Hoel

Oppdal

Volkswagen

P

U-2496

 

Opdal Stenindustri A/S

Opdal

Man

L

U-2503

Trelasthandler

Arnt Vognill

Oppdal

Ford

L

U-2562

Gårdbr.

Henrik Vasli

Oppdal

Opel

P

U-2566

Fru

Kari Kirkbak-Bjønstu

Oppdal

Ford

P

U-2623

 

Steinar Steinsheim

Vognill

Chevrolet

L

U-2633

 

S.H. Vognill A/S

Oppdal

Opel

P

U-2673

Herredskasserer

Johs. Røtvei

Oppdal

Moskwich

P

U-2680

Pastor

Sverre Michaelsen

Oppdal

Nash

P

U-2682

 

Ivar Ørstad

Oppdal

Opel

P

U-2687

 

Martin Flaten

Oppdal

Ford

P

U-2695

 

Knut Bruseth

Lønset

EMW

P

U-2714

Distriktslege

Erik H. Fjøsne

Oppdal

Folkevogn

P

U-2802

 

Sigurd M. Fagerhaug

Fagerhaug

Opel

P

U-2826

Gårdbruker

Fredrik Storli

Lønset

Austin

P

U-2842

 

Reidar Skarsem

Oppdal

Opel

P

U-2949

Gårdbruker

Peder Strand

Oppdal

Opel

P

U-2985

Snekker

Oddmund Skjøtskift

Vognill

Opel

P

U-2990

Gårdbruker

Knut K. Dørum

Vognill

Skoda

P

U-2998

Bussjåfør

Alf Hassel Olsen

Oppdal

Ford

V

U-3030

 

Ivar Volden

Oppdal

Dodge

L

U-3035

Elektriker

Kristoffer Kletthammer

Oppdal

Buick

V

U-3081

 

Ragnar Duås

Driva

Chevrolet

L

U-3104

 

Oskar Norbeck

Oppdal

Adler

P

U-3121

 

Sivert Torve

Oppdal

Chevrolet

P

U-3142

 

Sigvald Duås

Driva

Opel

V

U-3198

Verkstedeier

Einar Slettvold

Oppdal

Peugeot

L

U-3238

Bileier

Sven Myran

Oppdal

Austin

Le

U-3273

Gårdbr.

Reidar Strand

Oppdal

Opel

Le

U-3276

 

Alf Klett

Oppdal

Austin

Le

U-3303

 

Sigurd Rønning

Oppdal

Mercedes Benz

Le

U-3321

Bileier

Anders Størvold

Oppdal

Bedford

Le

U-3344

Bileier

Alfred Loe

Driva

Austin

Le

U-3352

Bileier

Peder Foss

Fagerhaug

Austin

Le

U-3364

Bileier

Johannes Aalbu

Oppdal

Bedford

Le

U-3440

Bileier

Einar Mjøen

Oppdal

Bedford

Le

U-3513

 

A/S Opdalssten

Oppdal

Ford

L

U-3548

Bileier

Halvard Gorset

Oppdal

Volvo

L

U-3573

 

Einar Rønning

Oppdal

Chevrolet

L

U-3593

Lastebileier

Elmer Mellemseter

Oppdal

Chevrolet

Lv

U-3597

 

Håkon Jamtseter

Lønset

Austin

Lv

U-3708

 

Ingebrigt Sagen

Oppdal

Mercedes Benz

P

U-3783

Gbr

John L. Sliper

Oppdal

Chevrolet

L

U-3813

 

Ingulv Rolvsjord

Oppdal

Dodge

L

U-3824

 

A/S Installasjon

Oppdal

Chevrolet

V

U-3857

 

Opdal Stenindustri A/S

 

Standard

V

U-3868

Handelsbestyrer

Gustav Myran

Oppdal

Opel

P

U-3920

Gårdbruker

Harald Nyhaug

Oppdal

GMC

L

U-4038

 

A/L Oppdal Meieri

Oppdal

Chevrolet

L

U-4040

 

Ole O. Viken

Oppdal

Ford

L

U-4147

Banksjef

Ivar Bjerke

Oppdal

Skoda

P

U-4197

Elektriker

Inge I. Aalbu

Oppdal

Ford

P

U-4409

Drosjeeier

Svein A. Gulaker

Oppdal

Mercedes Benz

D

U-4410

Drosjeeier

Emil Gorset

Oppdal

De Soto

D

U-4411

Drosjeeier

Hallvard Mjøen

Oppdal

De Soto

D

U-4412

Drosjeeier

Ingvar Bratseth

Oppdal

Dodge

D

U-4414

Drosjeeier

Ivar Tørset

Lønset

Opel

D

U-4415

Drosjeeier

Arne K. Sundseth

Oppdal

Ford

D

U-4416

Drosjeeier

Peder Foss

Fagerhaug

Chevrolet

D

U-4428

Gårdbruker

Hans L. Snøve

Oppdal

Oldsmobile

L

U-4527

 

A/L Nerskogruta

Grindal

Bombardier Snowmobile

R

U-4590

Bileier

Aksel Håvimb

Driva

Volvo

R

U-4592

Rutebileier

Aksel Håvimb

Driva

Volvo

R

U-4593

Rutebileier

Aksel Håvimb

Driva

Volvo

R

U-4771

 

Ynge Erling Styrvold

Oppdal

Chevrolet

P

U-4923

 

Sven Sagen og Ivar Mjøen

Oppdal

Opel Blitz

L

U-4939

Lærer

Sigurd Bøaseter

Oppdal

Chevrolet

L

U-4950

 

A/S Oppdalsten

Oppdal

Austin

P

U-4952

 

Oppdal Meieri

Oppdal

Chevrolet

L

U-4990

 

Rolf Nerhoel

Oppdal

Chevrolet

L

U-20007

 

Brødr. Fossum

Oppdal

Ford

L

U-20008

Gårdbr.

Olav Vammer

Oppdal

Ford

L

U-20043

 

Kåre Haugen

Lønset

Chevrolet

L

U-20116

 

Martinius Dønheim

Oppdal

Chevrolet

L

U-20132

 

Telegrafverket

Oppdal

Ford

K

U-20133

 

Olav Stensheim

Oppdal

Opel

L

U-20156

Sjåfør

Alf klett

Oppdal

Opel Blitz

L

U-20163

 

Knut P. Gorset

Oppdal

Opel Blitz

V

U-20226

Landpostbud

John Tågvold

Oppdal

Opel

V

U-20247

 

A/S Oppdal Tjæreindustri

Oppdal

Dodge

L

U-20273

 

Oppdal Andelssagbruk

Oppdal

Dodge

L

U-20289

 

Brødr. Fjøsne

Oppdal

Austin

L

U-20298

Gårdbr.

Ola P. Forbregd (skal nok være Ole O. Forbregd)

Oppdal

Opel

L

U-20310

Kjøpmann

Ola Stuen

Oppdal

Opel

V

U-20318

 

Oppdal Samvirkelag

Oppdal

Opel

L

U-20321

 

Oppdal Samvirkelag

Oppdal

GMC

L

U-20372

 

Aune og Detli A/S

Oppdal

Commer

V

U-20473

 

Oskar Johansen

Oppdal

Durant

V

U-20504

 

Oppdal Samvirkelag

Oppdal

Opel

P

U-20513

Maler

Trygve Vognild

Oppdal

Austin

V

U-20581

Gårdbr.

Ole Nyseter

Lønset

Fordson

V

U-20635

 

Oppdal Meieri

Oppdal

Volvo

L

U-20647

 

Gustav Flatmo

Oppdal

Peugeot

V

U-20659

 

Harald Hatlen

Oppdal

Oldsmobile

L

U-20732

 

Harald Aalbu

Oppdal

Austin Eight

V

U-20842

Agent

Morten Skaslien

Oppdal

Ford

L

U-20918

 

Raymond Dørum

Vognill

Morris

V

U-20929

 

Oppdal Meieri A/L

Oppdal

Bedford

L

U-20948

Gårdbr.

Martin Brattbakk

Oppdal

Skoda

P

U-21000

 

Oppdal Fiskemat

Oppdal

Borgward

V

U-21009

 

Ingebrigt Haugan

Vognill

Simca

L

U-21063

Gårdbr.

Ola O. Forbregd

Oppdal

Diamond T

L

U-21163

Gårdbr.

Reidar Strand

Oppdal

Borgward

L

U-21172

 

Harald Bjerkås

Oppdal

Chevrolet

L

U-21189

 

Sverre Stensheim

Nerskogen

Bedford

L

U-21262

 

A/S Oppdal E-verk

Oppdal

Opel Blitz

K

U-21503

Baker

Anker Owesen

Oppdal

Opel

P

U-21553

Smed

Kristoffer Rathe

Lønset

Ford

V

U-21568

 

Peder Breen

Oppdal

Commer

V

U-21696

Rørlegger

Sverre Skillingsås

Oppdal

Ford

V

U-21745

Bonde

Toralf R. Bøe

Lønset

Opel

P

U-21810

 

Bøndernes Salgslag v/M.Fjøsne

Oppdal

Opel

V

U-21824

 

Peder Toftaker

Oppdal

Chevrolet

L

U-21849

 

Oppdal Stenindustri A/S

Oppdal

Ford

L

U-21877

Formann

Olav Gotheim

Engan St.

Diamond T

L

U-21886

Veskstedarb.

Sverre Stenløkk

Oppdal

Austin

V

U-21916

Herredstekn.

Arnt Tilseth

Oppdal

Austin

V

U-21923

Snekker

Ingebrigt H. Bøe

Oppdal

Skoda

V

U-22006

 

Oppdal Drosjebilsentral

Oppdal

Ford

B

U-23042

 

Ragnhild Hoelsæter

Oppdal

Essex

P

U-23055

Bestyrer

Lars Fuglås

Oppdal

Moskwich

P

U-23074

Sokneprest

O.M. Eidem

Oppdal

Ford

P

U-23123

Lærer

Odd Loen

Oppdal

Fiat

P

U-23172

Skomakermester

Per Bjerke

Oppdal

Moskwich

P

U-23181

Rutebilsjåfør

Ragnar Grødahl

Oppdal

Chevrolet

P

U-23206

Lege

P. Nissen

Oppdal

Moskwich

P

U-23217

 

peder Toftaker

Oppdal

Mercedes

P

U-23273

 

Engan Skiferbrudd

Engan

Opel

P

U-23280

 

Inge Storli

Oppdal

Moskwich

P

U-23302

 

Erik A. Nerhoel

Lønset

Skoda 1200

P

U-23348

Kjøpmann

Ivar Fjøsne

Oppdal

Ford

P

U-23349

 

Sverre Engan

Engan st

Ford

P

U-23390

 

Arne Skjørstadhaug

Oppdal

Moskwich

P

U-23405

 

Magne Nyseter

Oppdal

Opel

P

U-23407

 

Sigurd Strand

Lønset

Mercedes Benz

P

U-23423

Drosjeeier

Bjarne Myhre

Oppdal

Opel O.R.

P

U-23431

Gbr

Knut Rolvsjord

Vognill

Mercedes Benz

P

U-23447

 

Olav Odden Sport

Oppdal

Opel

P

U-23533

 

Inge Hårstad

Vognill

Oldsmobile

P

U-23558

Landbr.kand.

Inge Detlie

Vognild

Opel Record

P

U-23580

 

Asbjørn Jacobsen

Oppdal

Moskwich

P

U-23619

Veterinær

Ole Auensen

Oppdal

Folkevogn

P

U-23656

 

Torbjørn Lauritsen

Driva

Chevrolet

P

U-23685

 

Oddmund Ålmen

Oppdal

Ford

P

U-23690

 

Odd Klevstuen

Driva

Oldsmobile

P

U-23693

 

Per Forbregd

Oppdal

Moskwich

P

U-23749

Gårdbr

Einar Westmann

Oppdal

Mercedes 170V

P

U-23764

 

Harald Storø

Oppdal

Willys Overland

P

U-23797

Driftass

Hallvard Øverhaug

Oppdal

Mercedes Benz

P

U-23827

Husmor

Eli Sæteren

Driva st.

Opel Olymp.

P

U-23836

 

Kåre Aalbu

Oppdal

IFA

P

U-23838

Inspektør

Olaf Sundset|

Oppdal

Opel Kaptein

P

U-23843

Vegopps.m.

Ola Bonesmo

Oppdal

Volvo

P

U-23844

Gårdbr.

Einar Viken

Oppdal

Skoda

V

U-23863

Gårdbr.

Reidar Hagen

Oppdal

Morris Oxford

P

U-23865

Gårdbr.

Arnt Ørstad

Oppdal

Opel Kaptein

P

U-23869

 

Per Hårstad

Oppdal

Dodge

P

U-23926

 

Anna Ishoel

Lønset

Chevrolet

P

U-23936

Stasjonsbetj.

Olav Schjetne

Engan

IFA

P

U-23957

Elektriker

Lars Gulaker

Oppdal

Ford

P

U-23964

Telegrafbest.

Erling Årset

Oppdal

Skoda

P

U-23971

Driftbest.

Svein Vognild

Oppdal

Ford

P

U-23976

 

Arnt Lønseth

Oppdal

DKW

P

U-24005

 

Mobilsatsjonen v/Bjørn Smeby

Oppdal

Skoda

L

U-24010

 

Magne Dolpen

Oppdal

Chevrolet

L

U-24016

 

Kjell Vognill

Oppdal

Ford

V

U-24109

 

Bernhard Kvello

Oppdal

Oldsmobile

L

U-24118

Radiotekn.

Kaare Jocobsen

Oppdal

Ford

V

U-24172

Snekker

Johannes Storli

Olbu

Opel Blitz

L

U-24175

 

OppdalsstenA/S

Oppdal

Ford

L

U-24188

 

Oppdal Meieri A/L

Oppdal

Bedford

L

U-24194

Lastebilkjører

Elmer Mellemsæther

Oppdal

Bedford

L

U-24233

 

Engan Skiferbrudd

Oppdal

Austin

L

U-24248

 

Øyvind Enoksen

Oppdal

Ford

V

U-24262

 

Birger Welander

Oppdal

Folkevogn

V

U-24274

 

Peder Toftaker

Oppdal

Austin

L

U-24306

 

Ingvard Røe

Oppdal

International

L

U-24353

Sjåfør

Reidar Hårstad

Driva st.

Ford

L

U-24487

 

Anders Rise

Nerskogen

Ford

V

U-24499

 

Sverre Lauritsen

Oppdal

Chevrolet

L

U-24509

Gårdbr.

Sig. E. Fagerhaug

Oppdal

Opel Olympia

V

U-24537

 

John Mjøen Løkkheim

Oppdal

Chevrolet

V

U-24560

 

Ingvar Hokseng

Vognill

Austin

L

U-24574

 

Ingvald Gunnes

Oppdal

International

V

U-24593

Banearb.

Arnold Øvergård

Oppdal

Diamond T

L

U-24598

 

Oddvar Forbregd

Driva

Renault

V

U-24600

 

Oppdal Kommune

Oppdal

Volvo

L

U-24624

 

Oppdal Andelssagbruk

Oppdal

Dodge

L

U-24625

Likningssjef

O.P. Morken

Oppdal

Austin

V

U-24635

 

Bjarne Grøseth

Oppdal

Ford

L

U-24638

Brukseier

Odd Grønseth

Oppdal

Dodge

L

U-24648

Byggmester

Olav Solberg

Oppdal

Folkevogn

V

U-24690

Gårdbr.

Baard Vasli

Oppdal

Austin

V

U-24699

 

Per Hæverstøl

Oppdal

Standard

V

U-24729

 

Asbjørn Sletten

Oppdal

Opel

V

U-24751

 

Margido Liaøy

Oppdal

Opel Blitz

L

U-24785

 

Oppdal Steinindustri

Oppdal

Bedford

L

U-24790

Gårdbr.

Erik E. Fjøsne

Oppdal

Folkevogn

V

U-24794

Elektriker

Ola H. Snøve

Oppdal

Volvo

V

U-24802

Telegraffullm.

Alf Berg

Oppdal

Lloyd

V

U-24804

 

Ole I Forbregd

Oppdal

Bedford

L

U-24805

 

Ingvar Skarsem

Engan

Bedford

L

U-24828

Murer

Oskar J. Norbech

Oppdal

Morris

V

U-24843

 

Opdal Samvirkelag

Oppdal

Volvo

L

U-24855

 

Arne Håvimb

Oppdal

Austin

V

U-24869

Bygn.snekker

Gudmund Bjørshol

Oppdal

Opel

L

U-24899

 

Rolf Lauvås & Juul Duås

Oppdal

Volvo

L

U-24905

Sjåfør

Rolf Elshaug

Oppdal

Opel

V

U-24907

Herredsagr.

Leif Skorem

Oppdal

Morris

V

U-24915

Byggmester

Martin J. Stensheim

Vognill

Austin

V

U-24924

Gårdbr.

John E. Størvold

Oppdal

Ford

V

U-24944

 

Ingebrigt Meslo

Oppdal

Ford

V

U-24956

Gårdbr.

Kåre Gorseth

Oppdal

Morris

V

U-24964

Gårdbruker

Erling Vik

Oppdal

Volkswagen

V

U-24979

Tømmer- og materialmåler

Peder Stuen

Fagerhaug

Morris

V

U-24989

 

A/S Oppdal Elektrisitetsverk

Oppdal

Volvo

V

U-24993

Gårdbr.

Harald Rolvsjord

Vognill

Ford

V

U-25005

Gårdbr.

Arn Fagerhaug

Fagerhaug

Morris

V

U-25014

Bileier

Johannes Aalbu

oppdal

International

L

U-25018

Elektriker

Olav Strand

Oppdal

Opel

V

U-25064

Bonde

Arne Toftaker

Vognild

Morris

V

U-25095

 

Ingvald Gunnes

Oppdal

Diamond

L

U-25112

 

Oppdal Andelssagbruk

Oppdal

Volvo

L

U-25137

 

Arne Hoel

Oppdal

Ford

L

U-25192

 

Idar Leren

Oppdal

Ford

L

U-25262

 

Oppdal Meieri A/L

Oppdal

Bedford

L

U-26028

 

Oppdal Tjæreindustri

Oppdal

Pobeda

P

U-26082

Ekspeditør

Martin Engelsjord

Oppdal

Austin

P

U-26097

 

Helge Bakken

Oppdal

Opel

P

U-26140

 

A/S Installasjon

Oppdal

Studebaker

P

U-26173

Doktor

Alfred Johannessen

Oppdal

Ford

P

U-26245

 

Oppdal Stenindustri A/S

Oppdal

Ford Zephyr

P

U-26246

Serveringsdame

Herdis Dahle

Oppdal

Renault

P

U-26266

Postmester

Torleif Sundre

Oppdal

Mercedes Benz

P

U-26270

Gårdbr.

Henry Ishoel

Lønset

Pobeda

P

U-26277

Gårbr.

Ola O. Liabø

Lønset

Plymouth

P

U-26280

 

Norske Fjell- og Gårdssmørprodusenters Landslag

Oppdal

Pobeda

P

U-26292

Gårdbr.

Oddvar Hoel

Oppdal

Opel

P

U-26302

Baker

O. Dørum

Oppdal

Ford

P

U-26307

 

Sigurd Rønning

Oppdal

Chevrolet

P

U-26310

distr. vetr.

Joar Gjessing

Oppdal

Standard Vanguard

P

U-26348

 

Hjalmar Nilsen

Oppdal

Standard

P

U-26383

 

Trygve Hagen

Oppdal

Austin

P

U-26442

Drosjeeier

Ola I. Dørum

Oppdal

Dodge

P

U-26455

 

Halstein Nekstad

Oppdal

Ford

P

U-26473

O.r.sakf.

Hall Trøan Galåen

Oppdal

Volkswagen

P

U-26519

Kontord.

Eline Ørstad

Oppdal

Volkswagen

P

U-26522

Kjøpmann

Reidar Fjøsne

Oppdal

Morris

V

U-26547

 

Harald Rogstad

Oppdal

Pobeda

P

U-26555

 

Magne Skjørstadhaug

Oppdal

Moskwich

P

U-26556

 

Ola Skjørstadhaug

Oppdal

Austin

P

U-26558

 

peder Sandblåst

Oppdal

Chevrolet

P

U-26570

Pastor

Alfred Dahl

Oppdal

Folkevogn

P

U-25595

 

Einar Slettvold

Oppdal

Opel Olympia

P

U-26611

 

Jens Hagen

Oppdal

Chevrolet

P

U-26706

 

Peder Braut

Oppdal

Volkswagen

P

U-26748

 

Martin Stavå jnr

Oppdal

Pobeda

P

U-26779

 

Inge Stølen

Engan st

Chevrolet

P

U-26780

Rørlegger

Odd Sæther

Oppdal

Volvo

P

U-26782

 

Oppdal Turisthotell

Oppdal

Volvo

P

U-26881

Husmor

Sigrid Ørstad

Oppdal

Ford

P

U-26886

Stenarb.

Alf Fossum

Drivstua

Peugeot

P

U-26908

Drosjeeier

Ivar Tørset

Lønset

Chevrolet

P

U-26918

 

Asgeir Norheim

oppdal

IFA

P

U-26941

Gårdbr.

Hans Rislien

Oppdal

Pobeda

P

U-26945

Betonarb.

Sverre Myran

Oppdal

Ford

P

U-26960

Lærer

Kåre Storli

Oppdal

Folkevogn

P

U-26992

Postm.

Torleif Sundre

Oppdal

Willys Jeep

P

U-33004

Kontrollass.

Ivar M. Stensheim

Vognill

Volkswagen

P

U-33025

Hotelleier

Ola L. Wekve

Oppdal

Volga

P

U-33039

Driftass.

Knut Gundersen

Oppdal

Volvo

P

U-33047

 

Inge Holthe Berg

Oppdal

Volvo

P

U-33052

 

Paul A. Loe

Driva

Fiat

P

U-33081

Verkst.eier

Ole Angvik

Oppdal

DKW

P

U-33108

Fotograf

Cornelius Jocobsen

Oppdal

Volkswagen

P

U-33112

Sjåfør

Helge Lervik

Oppdal

Chevrolet

P

U-33121

Anleggsarb.

Reidar Sæther

Oppdal

Pobeda

P

U-33132

Sagbr.eier

Odd Grønset

Oppdal

Volvo

P

U-33134

 

Halvard Tørset

Oppdal

Ford

P

U-33163

Distr.lege

Erik Fjøsne

Oppdal

Folkevogn

P

U-33319

Meieribest.

Dag Schefte

Oppdal

Opel Kaptein

P

U-33365

 

Ragnhild Bergljot Grønbakken

Oppdal

IFA

P

U-33369

 

Kongsvoll Fjellstue v/Holaker

Kongsvoll

Opel Caravan

P

U-33396

 

Arnt Bakk

Oppdal

Opel Caravan

P

U-33407

 

Ottar Slipersæter

Oppdal

IFA

P

U-33425

Bankass.

O.C. Skar

Oppdal

Volga

P

U-33444

 

Ludvik Larsen

Oppdal

Moskwich

P

U-33451

 

Ola E. Stugu

Oppdal

Saab

P

U-33472

Prest

Olaf Rasmussen

Oppdal

Morris Minor

P

U-33547

 

A/S Oppdalssten

Oppdal

Vauxhall

P

U-33570

 

Olaf K. Eidem

Oppdal

Opel

P

U-33603

 

Firma Olav Odden Sport

Oppdal

Opel

P