Drosjebilene til Ivar Tørseth

Første bilen var en førkrigsmodell kjøpt av Ingolf Aalmen. Ukjent reg.nr. Dette er nok Studebakeren til Ola P. Hoel

I 1949 kjøpte han en Chrysler av Haagen Vollan på  Heimstad Gjestgiveri på Grøa. Denne gikk tidligere som drosjebil i Oslo, og er vist på drosjebildet fra 1950. Reg nr U-4414

Deretter kjøpte han drosjebilen til Emil Gorseth, Plymoth som også er vist på bildet fra 1950.

 

I 1954 kjøpte han ny Chevrolet (under).

Denne beholdt han fram til 1961.  I 1957 kjøpte han en Opel Kaptein (bildet under til høyre), som ble hoveddrosje, og Chevrolet'en ble reserve.

I 1961 ble Chevroleten erstatta med en brukt Rambler.(bildet under). Denne beholdt han til 1964, da en ny Mercedes ble anskaffa.