A-4909 Buick

Som visstnok ble Oppdalsbil senere. ForelÝbig ukjent hvilket nr den fikk