Sivert Wammer eide flere biler og kjørte drosje på 1920 og 1930 tallet

1925 U-2020 Star K (Kombinert)
1926 16 oktober er Sivert Wammer oppført i salgsprotokoll fra Maskinagenturet i Trondheim, som kjøper av en brukt Studebaker Spesial Six, kr 4000 , med merknad om +1/2 part Winton Six Kupe (info fra Ivar Stav)
1927 U-2095 Oakland R Rutebil)
1928 U-2095 Oakland R (Rutebil)
1930 U-2247 Chalmers P (Personbil)
1931 U-2247 Chalmer P (Personbil)
1935 Ingen bil
1939 U-1985 Amilcar P (Personbil)

Han er også med på bilde av U-2899 Buick

 

Sivert Wammer ved motorsykkel ca 1930

(Fikk bekrefta dette i møte med Henrik Scarff Aalmen i Oslo ca 2007)

 

Annonse for bilruta Oppdal-Gjevilvatnet som bl.a. Sivert Wammer stod bak. I Bøgda Vår 1997 står en artikkel om båtene på Gjevilvatnet skrevet av Embret Aalbu. Her er også annonsen vist og bilruta omtalt. I 1927 står Sivert Wammer registrert med en Oakland rutebil

Avisutklipp til venstre gjengitt i Opdalingen  i 1977

Postkort som viser Opdal Autotrafik sin garasje på Auna

 

Fra Adressavisa (info fra Lars Gisnås)