U-1 Opel type 18/40 ca 1914 modell. Eier Støren-Opdal Automobilselskap

Bildet er tatt ved Støren Gjestgiveri, og eier Mathias Flagestad står foran i bilen. Bak rattet sønnen Arnold, og datter Dagmar gift Røskaft.

Fra Arne Flagestad på Støren (sønnesønn til Mathias Flagestad) har jeg fått disse opplysningene:
Mathias Flagestad var født og oppvokst på Lesja. Sammen med noen søsken kom han til Støren der han bygde opp Støren Gjestgiveri. Senere starta han Støren-Opdal Automobilselskap. I 1922 står de oppført med 2 biler: denne Opelen U-1, og en Cadillac U-42. Arne nevnte at også en Ford med karbidlykter hadde tilhørt selskapet. 2 av sjåførene som han huska navnet på var: Arnt Grytdal og Alfred Engen. Da Dovrebanen ble åpna i 1921, falt nok grunnlaget for denne rutetrafikken bort, og i 1925 er hverken bilene eller selskapet med på listene. Hva som skjedde med bilene er ukjent, men Arne mener å huske at han så bilnummerskiltet liggende løst i hjemmet etter krigen.

Opplysninger gitt til meg av Bård Toldnes, Levanger:
Støren-Opdal Automobilselskap kjøpte den 5.6.1915 en brukt Opel av AS Maskinagentur i Trondheim. Den var av typen 18/40 og hadde chassisnummer 20320. Dette var en meget stor Opel som sikkert kunne ha blitt ombygd til lastebil senere. Bilen ble opprinnelig levert til Karl Mjelva på Geiranger(Hotell Union) i 1914. Den fikk temmelig sikkert et karosseri produsert ved Geiranger Karosserifabrikk som Mjelva eide.

Brev ang bilruta Støren-Oppdal  (info fra Ivar Stav)

 

       

 

       
 

 

Røros-avisa Dovre (!) hadde 16.6.1913 en liten artikkel om den nye automobilrute på denne strekning. (info fra Ivar Stav) Usikkert om dette er U-1 pga at Støren-Opdal Automobilselskap først den 15.61915 kjøpte en brukt Opel fra Maskinagenturet i Trondheim.

Den nye automobilrute

Støren-Drivstuen har nu været trafikert ca. 14 dage, og alt er gåt bra. Ængstelsen for at hestene skulde bli skræmt og at ulykker vilde avstedkommes paa den sterkt beferdede vei var unødig. Automobilkjørselen i denne rute var nu høist paakrævet. Derfor er det ogsaa daglig fuldt belæg av reisende og gods i begge retninger. Passagertaksten er 15 øre pr. km. Den puksadte vei tar imidlertid haardt paa ringene, og bilen har faat en liten skade som forhaabentlig i en fart kan bli rettet, saa nogen lang stans i trafiken kan undgaaes.

 

Dagsposten, Trondheim

5 mai 1920 10 mai 1920 12 mai 1921
24 april 1922    
   

 

Søknad om rutebildrift Oppdal-Støren i 1909