U-1416 Opel tilhørende Oppdal Meieri ihh til Hvem eier bilen 1947, 1948, 1959

Bilde fra Geir Ivar Flatmo