U-1588 Chrysler 26 modell

1948 registrert på Harald Grøseth, Lønset
1959 registrert på Martin Gunnes

Bildet del av et fotografi tatt av den svenske jazzmusikeren Jan Allan i januar 1955 på reise til Molde. Originalbildet fra hans bok "Jan Allan minns sitt femtiotal"

Mer av bildet her (med tillatelse)