U-1765 Austin Eight 1939-47

Eid av Orville Dørum

Andre biler som Orville Dørum hadde:

 

Ford Thames

U-24844 VW Transporter

Orville og tidlig 20 tall Chevrolet

Fra fotoalbum

Dovrefjell 28 Aug 1927

Ontario registrert Amerikansk bygd Austin 4 "Bantam car",1930-31

Henkel fra Vestfold

 

Oslobiler

Oslo rådhus

Lastebilen: Volvo ca 1930-32. Bygningen må være Ringvål tuberkulosesanatorium i Leinstrand, som sto ferdig ca. 1935. I dagleilighetskompleks, Trondheim.( Info fra Ivar Stav)