U-1777 Opel P4 1937 modell

Bilen som var eid av lensmann Øyvind Hoel fram til han ble skutt i den under krigen. Etter krigen eid av sønnen Narve Hoel. I dag på Oppdal med reg nr U-7771. På bildet Emil Fiske på tur til Skaret ca 1960. Bildet tilhører Odd Fiske.

Historien om denne bilen stod å lese i lokalavisa OPP 19 mai 2006.