T-Ford til høyre solgte Hagen Lauritsen til Oddvar Hoel i april 1937. På bildet til høyre står Hagen Lauritsen helt til venstre. Han kjørte tidlig fiskbilen til Einar Mjøen

U-1932  Chevrolet 1,5 T Last 34 modell  til venstre (Efra Lauritsen bak rattet)
Hagen Lauritsen eide denne bilen. Ble i 50/51 solgt til Johan Ørstad som satte på ny platt. I 54/55 solgt videre til Einar Rånnåsæter. Ca 1957 bytta han den mot en motorsykkel hos Einar Bjerke. Motorsykkelen var en førkrigsmodell med Java 98ccm motor, kjøpt hos poståpner Grønseth på Lønset. Einar Bjerke solgte ca 1960 Chevroleten til steinindustrien i Klevan. Tror motoren gikk i stå, og ble stående i veiskråning til den ble nedfylt med stein. 

 

Ca 1937/38 kjøpte Hagen Lauritsen en Ford V8. Denne ble inndratt av tyskerne under krigen.

 

Etter krigen kjøpte han en Cløckner av Anders Størvoll. Denne kom fra lageret av tyske kjøretøy på Øysand.

 

Ca 48/49 kjøpte han en Commer fra Helgeland eller Nord-Trøndelag. Denne var utstyrt med 3-veis tipp. Hagen Lauritsen døde i 1950 og Efra fortsatte til 1953 da Commeren ble solgt til Gaden & Larsen i Trondheim.

I 1948 stod det en reportasje om Efra Lauritsen i Kvinner og Klær