U-1961 Chevrolet Master 1936? 

Eier Alf Rogstad

Han kjøpte den ny og brukte den delvis som drosje i følge Andrew Rogstad. Bilen ble konfiskert av tyskerne tidlig i krigen og Alf så den aldri mer, men han fikk erstatningsoppgjør for tapet av bilen. Usikkert om erstatningen kom fra tyske eller norske myndigheter(Opplysning fra Stein Dørum)