U-2018

Harley Davidson tilhørende Ole Askvik. På bildet Bjarne Myhre og Peder Toftaker i Storlidalen.

Kåre Flaa, Sunndalsøra jobba sammen med Ole Askvik og sønnen Olaf. I boka  "Aura og Bustida". som han utga i 1990, finnes det noen bilder av Harley'n.