U-2020 Star

Eier i 1925 Sivert Wammer ihh til biliste

Fotografi fra bryllupet til Brit Liabø og Rasmus Nyhus ca 1924 ved gården Nyhus nord for Oppdal. Rasmus sitter framme i bilen med grå dress/hatt. Brit rett bak.

Bakerst bil er U-247, en GMC som ihh til billiste 1930 tilhører A.O Brattset på Ulsberg.