Ca 2000 stod den i garasjen som Gammeltekniske disponerte borte ved Storlismia. Garasjen er nå borte I restaurert stand

 

U-2026

Buick 1926 modell tilhørende S.H. Vognild på Vognildsbua. Opplysninger fra Tor Korsvold:

Buick 1926

Modell 26-25 DX  

Standard Six  

Sekssylindret rekkemotor med 60 HK  

Bilens registreringsnummer var først U-879 og fra 1930 U-2026  

Eiere:  

Fra 1926 til 1928: Lars Strand, Trondheim

Fra 1928 til 2004: S.H.Wognild, Oppdal

Fra 2004: Tor Korsvold, Svingvoll og Sivert Wognild, Oppdal.  

 

S.H. Wognild drev gard, pensjonat og butikk på Vognild (Oppdal). 

På forsikringspolisen fra 1928 står det at: ”Motorvognen benyttes utelukkende til privatbruk, og anvendes aldrig til passagerbefordring mot betaling.”  Senere ble det tillatt å befordre gjester fra og til Oppdal stasjon mot betaling mot å betale en tilleggspremie i forsikring:  ”Hvis saadan befordring skal medindbefattes i vor forsikring maa den nuværende præmie kr. 50.- pr. aar forhøies til kr. 110.- pr. aar.” (1929)

 

Etter S.H. Wognilds død vart bilen brukt som privatbil av sønnene Bjarne (på garden) og Kristian (butikken).  Folk forteller at Buicken også vart brukt nærmest som traktor idet Bjarne kjørte inn høy med den.  Han skal ha hengt opptil 3 høykjærrer etter bilen.

 

Buicken var i bruk til på slutten av 50-tallet. 

Oppdal Gammel Teknisk Forening så på den rundt tusenårsskiftet, men vart nok ikke frista til å starte noe restaureringsarbeid.

 

Den 24.oktober 2004 ble Buicken fraktet til Gausdal og 5 ivrige ”restauratører” begynte arbeidet.  

Etter en arbeidskveld i uka i vinterhalvåret i 5 år var jobben gjort.

Våren 2011 vart bilen godkjent, papirene i orden og skiltene kunne settes på.