Paradebil til Trondheim Brannvesen      

 

U-2028 Ford T 1923 modell

Eier: Esten Vekve ihh til billister fra 1925 til 1939

Solgt til student i Trondheim, og senere overtatt av Trondheim Brannvesen. I Trondheim idag

Bilen idag(2018): (Bildeeier Terje Stenhaug)