U-20298 Opel Blitz 1,75t 1954 modell

Eier: Ole O. Forbregd kjøpte den ny i 1954, og solgte den med denne annonsen i Adressavisa i november 1963. I Bilkalenderen 1964 står dette regnr med en Opel 54 modell tilhørende Egil Wærnes, Oppdal. Han benytta bilen til husbygging, og satte senere et lite hus bakpå. Det er mulig den ble solgt til Tormod Austad på Farstad ved Bud.