U-2039 EVANS  Årsmod. 1919 -1924

Rammenr.: 1405 Motornr.: 1443

Opplysninger fra tidligere eier:

Sykkelen sto hos Sentralregisteret registrert på motornr., altså 1443,med registreringsnr. U-2039. I følge den jeg kjøpte motorsykkelen av, kan siste registrerte eier ha vært: Einar Størvold, oppdal, eller en av hans sønner Sievert Størvold eller Albert Størvold.