U-20594  Ford Thames 1953 modell

Eier: Raymond Dørum

Fra venstre Magnar, Margit, Raymond og Marta Dørum. Fotoeier Roar Dørum