Fra Gards- og Slektshistorie Lønset og Storlidalen s 486

Personene på bilde fra venstre(fra Harald Kristian Jære):
Lars Stenboeng, Harald Kr. Jære, Ingvar Jære, Astrid Vindal, Erling Vindal, Gunvor Jære (Vognild), Lisabet Stenboeng

Fra heftet Storlidalen 1999. Artikkel av Elin Storli Selges med annonse i Adressavisa 1956

Tlf nr 711a tilhørte Lars Stenboeng ihh til telefonkatalogen 1956

U-20599 Chevrolet Krigsmodell (høyreratta, så kan være produsert i Canada)

Reg.nr er ikke med i Hvem eier bilen 1959, så da er den kanskje solgt ut av Sør-Trøndelag