U-20650 Mercedes

Tilhørende Orville Dørum på slutten av femtitallet. Kjøpt fra Peder Toftaker