U-21000 Bogward

Eier ihh til liste 1959: Oppdal Fiskmatforretning. Olav og Åsta Mjøen drev virksomheten fra 1951 til 1961.

I liste for 1964 er ikke dette nummer i bruk

Bildeeier: Merete Mjøen