U-2122 Ford Modell T 1925

Tilhørte Kjøpmann Hellaug Fjøsne ihh til listene for 1927, 1931, 1935 og 1939

Arnt Skjørstad fikk denne bilen fra onkelen Hellaug Fjøsne på slutten av 40 tallet. Gikk noen år der før den havna oppe på Stenan (Gulaker). Det er der bildet er tatt. Ble vel påsatt platt og brukt som gårdsbil. Overlevde sannsynligvis ikke så mange år.  Bildet stammer fra fotoalbum til Bjarne Myhre

Sven Gulaker i svart dress bak bilen.