Fra venstre: Ingvard, Ola, Jens, Kari (Senere Strand) og Sigrid Gunnes(Bilde og opplysninger fra Erik Gunnes) Sannsynlig U 2128 Opel Olympia ( Kadett) tilh. Oddmund Hoel. Tror det er tatt like etter krigen . Ved bilen Orville Dørrum. Bildet er tatt på isen Gjevilvatnet Plymouth U 4412 Eier : Drosjeeier Ingvar Bratset og Opel Olympia U 2128 Eier: Lensmann Oddmund Hoel.

U-2128 Opel Olympia

Eier 1948 : Lensmann Oddmund Hoel