U-2135 Dodge 1940 modell 

Eier ny gårdbruker Arnt Vognill

Under krigen gjemt i ei høyløe i Storlidalen. Brukt av Arnt Vognill fram til ca 1965/66.  Ca 1972/73 overtatt av Lars Øye og lagra i garasje i Storlidalen. Oktober 2007 overtatt av ny eier på Oppdal.

I februar 2011 står denne notisen i Norsk Motorveteran. Da er bilen kommet til Opphaug på Fosen. (Bilen på bildet nederst) Link til side