U-21696 Ford (Bildeeier Svein Skillingsås)

Eier ihh til 1959 liste: Sverre Skillingsås