U-2181 Chevrolet 1925 modell ihh til liste 1935 (Bilde fra Leif Rødseth)

Eiere:

Hotelleier Svend Gulaker (1930-1931 lister)
Ivar Bjerke (1935 liste)
Erik Gulaker (1939-1947-1948-1959 lister)