U-21824 Chevrolet ca 1948 -1953 modell

Tilhørte Peder Toftaker som hadde sagbruk der Oppdal Maskinkompani ligger idag.