U-22800 Tempo Handy  1955 modell

Den andre av denne typen solgt av Olav Odden Sportsforretning til Georg Eggen på Oppdal. Er idag i familien's eie på Oppdal