U-2291 Chevrolet tilhørende A/S Opdal Elektrisitetsverk i 1949

Rørtransport ved Festa