U 2300 er registret på Ingebrikt Strand - Lønset i 1939. Dette er en Opel Olympia 1937 - 1939 modell. Nummeret er ikke i bruk i Oppdal i 1948. Mulig den er blitt tatt av tyskerne og derved ikke overlevd krigen eller at den er blitt solgt og reg. på annet nummer.

Bildet er tatt ca 1940, dømt etter alderen på den vesle jenta som er med, og som jeg mener er Marit Ester Wolden, gift Kopperstad. Hun sitter nærmest på koffertlokket og holdes av Nora Vognild. Til høyre for Nora er min bestefar, Eystein Fuglem, og hun som sees mellom dem bak, mener jeg er Inga Sæther, som ble gift med Nils Holden og er mor til tidligere ordfører John Egil Holden. Dama til høyre for Fuglem er min mor, Petra Fuglem, gift Wolden. Helt til venstre på bildet er Embret Eliassen Sæther, han var sønnesønn til stortingsmann Embret Sæther. Hans kone Marit står som nr. tre fra venstre, og til høyre for henne igjen står min bestemor Marit Fuglem. Damen lengst til høyre på bildet er Aslaug Mjøen, gift Mellemsæter, som er født i 1919. De øvrige på bildet, bak bilen, drar jeg ikke kjensel på. Jeg har ingen formening om hvilken sammenheng bildet er tatt. jeg fant bildet i et album etter min mor.
(Bilde/opplysninger fra Per Odd Volden)