U-2325 Ford Eifel

Eier: Ola Setrom Finns også med på bildet fra Auneveien 1938