U-2334 Chevrolet 1937-38modell

Eier Ola A. Hoel . Bildet tatt på Stjørdal ca 1960

Oppdalinger på tur over Sognefjell 1949. U-2334 til venstre