U-23431 Mercedes 170 1937 modell

Eier: Knut H. Rolvsjord

Bildet tatt i 1959