U-2356

Buick registrert på Einar Grøseth i 1931.

Bjarne Myhre som sjåfør i hotellbilen