Det første bildet er tatt på Oppdal stasjon. Barna som står foran bilen er Halvard Skarsheim (født 1943), Olaug Røhjell, gift Fossheim (født 1942), og Inger Skarsheim (født 1940). Martin var filleonkel til Halvard og Inger (barna til Olaug, født Domås, og Trygve Skarsheim). Olaug var nabojente, datter av Marit og Even Røhjell Neste bilde er vinterbilde av samme bil og er vel tatt for å illustrere snøforholdene: en ser sporene etter Martin der han har gått ut av bilen for å ta bildet, som er tatt fra Skarsem/Håkkårsløkkja og østover mot Oppdal. Huset på bildet er Østheim, gnr. 265/8, daværende eier Erik Eriksen (I dag Per Volden). Legg merke til telefontrådene som er anseelig i mengde, og skyldes at Skarsem sentral var hovedsentral for hele bygda fram til 1949. Bildet er kanskje tatt omkring 1949 eller helst noe før, å dømme etter alderen på ungene på bilde 1. Bilde nr. 3 er vel tatt samme dag som bilde nr. 2, hvor Martin sin kone Martha (født Skarsheim) står ved siden av bilen. Bildet er tatt ved gamle Skarsem sentral (som er flyttet til Oppdal Bygdemuseum i Fjellkåsa), og en skimter Torshaug gamleheim attom.
   
Det er søsteren Synnøve Engelsjord og kona Marta Engelsjord som står ved bilen.    

U-2408 Opel

Eier 1948: Martin M. Engelsjord

Alle bildene er med fotograf Martin Engelsjord. Fotoeier Magnar Engelsjord. Opplysninger fra Ola H. Vognild/Per Odd Volden