Personene er foran fra venstre:
Kristine Engelsjord
Svein Gunnes
Kristine Gunnes
Jens Gunnes
Erik Engelsjord
Ola Gunnes

Bak fra venstre:
Olga Engelsjord
Ingvard Gunnes
Sigrid Gunnes
 

U-24574 International Buss

Eier 1959 Ingvard Gunnes