U-247 GMC

Eier i 1930 er A.O Brattset, Ulsberg ihh til biliste

Fotografi fra bryllupet til Brit Liabø og Rasmus Nyhus ca 1924 ved gården Nyhus nord for Oppdal. Rasmus sitter framme i bilen med grå dress/hatt. Brit rett bak.