U-247 GMC 1920 modell

Eier ihh til Bilboken 1922, 1925, 1927, 1930: Ole E. Langklopp

Eier ihh til Bilboken 1931, 1935: A.O Bratset, Ulsberg ihh til biliste

I Bilboken 1939 er nr i bruk på en motorsykkel i Åfjord

Fotografi fra bryllupet til Brit Liabø og Rasmus Nyhus ca 1924 ved gården Nyhus nord for Oppdal. Rasmus sitter framme i fremste bilen med grå dress/hatt. Brit rett bak.