U-250 Ford

Johannes Klett i sin flunkende nye Ford - med turister fra Bårdsgarden. Bildet er tatt i 1921 ved Brødr. Grøseth's Handelsforretning (senere Lønset Handel)