U-2566 Ford Eifel 37-38 modell

Eier ihh til liste 1959: Kari Bjørnstu

Foran Albert Dørum med barna Roar og Toril. Fotoeier Roar Dørum