U-2588

Ford V8 tilhørende AS Installasjon (Fotoeier Sverre Teveldal)