U-2807 Oakland 1927 modell

Eier Bjarne Myhre i 1935

Framfor Skogstad Hotell. Ukjent Citroen i bakgrunn