U-2926

Mercedes 170V 1938 -39 modell. Henning Sn°va kj°pte denne bilen ca 1951.