U-2930 Buick 1916 modell

Eier Gustav Grøseth, og sannsynligvis kjøpt i Trondheim 1932 -34. Mulig svoger, grosserer Jektvik i Trondheim, ordna handelen.  Solgt til Sverre Lauritsen rett før krigen