U-2949 Ford A 1930 modell

Eier: Peder Strand
Kj°pt ny 1931 for kr 4000 og solgt 1956 for samme sum