Fotografrt på Stuen i 1922: Aslaug Stuen, Ole Erik Stuen (banksjefen), Hallgerd Elnan, Oddny Elnan, Svein Stuen (m/hatt) og sjåfør og eier Ivar Dørum.  Ole O Stuen med Ivar Stugu i armen framme ved motor, og dreng Arne Haukoik bak.

 

Bildet antageligvis tatt på slutten av 20 tallet. Bak rattet sitter Kristian Vognild, og hans søster Marit skimtes på baksiden av bilen. Andre ukjent. Bildet fra Tor Korsvold (Vognildsbua)

 

U-297

Ford tilhørende Ivar Dørum