U-2998 Ford A Phaeton 1929 modell i midten (Opel Kaptein 1950-53 bak)

Eier da bildet ble tatt: Alf Hassel Olsen, Oppdal

Senere solgt til KOA sjåfør Anders Hestvik, også på Oppdal. Senere solgt til Sørlandet, og har blitt restaurert. I dag i nydelig tilstand i Porsgrunn.