U-3224 Nash

Eid av fotograf Hans Joramo før 1935. Postkort med Nashen på, er fra Prillarguri bautaen ved Otta.(Postkort fra Stein Tranvik, Tiller)

 

U-3672 Fiat 1930

H.Joramo kjøpte denne ca 1935. Han døde i 1940.  Bilen ble inndratt av tyskerne under krigen, men ble tilbakelevert til enka. Hun solgte kort tid etter krigen's slutt til Trygve Hagen. Han beholdt den til ca 1952. Joramo postkort med Fiaten på Dovrefjell (Bildet fra Stein Tranvik, Tiller)