U-3244

Studebaker 1931 modell lastebil til høyre. Eier 1935 er Paul Wammer.

Bildet er tatt i grustaket til Vegvesenet ved Krossvegen på slutten av 1930 tallet. Bilen til venstre er en Studebaker 1930 modell U-2633 tilhørende Halvard Mjøen Skogstad. Bildet kopiert fra Vidar Nerlien/ Åsta Sætrom

Personene fra venstre er:

Reidar Fagerli, Harald Grødal, ? (muligens Martin Morken),  Iver Wammer (sjåfør), Ingebrigkt Staksenget, Eivind Torve, Halvard Mjøen Skogstad (sjåfør)