U-3650 Ford

I 1939, 1947 og 1948 lista har A.Stenberg en Ford

Bilde og tekst fra John Kletthammer under